Lär dig mer om ditt abonnemang

Aktuellt

Viktig information om lågtflygande helikopter!

Vi ska flygbesiktiga alla 10 kV-luftledningar i vårt nätområde.

Besiktningen sker onsdagen den 29 april och torsdagen den 30 april.

Information går ut via annons i Nya Kristinehamns-Posten och via P4 Radio Värmland. Vi kommer också att försöka att komma i kontakt med kunder som bor längs med ledningsnätet och som vi vet har anläggningar som är särskilt känsliga. Det kan t ex handla om hästgårdar. Helikopterpiloten har också fått information om var dessa gårdar ligger så att hen ska kunna anpassa flygningen efter t ex hagar.

Om din verksamhet är särskilt känslig för höga ljud får du gärna höra av dig till oss så att vi har dina kontaktuppgifter nästa gång vi utför den här typen av besiktning. Vår kundtjänst når du via telefon på 0550-881 50 eller via e-post kundtjanst@kristinehamnsenergi.se. Har du frågor kring flygbesiktningen är det också dit du vänder dig.

 

Ny tariff för kunder from 80A-200A samt befintliga effektkunder!

Den 1 april 2015 inför Kristinehamns Elnät AB en ny effektbaserad elnätsavgift för kunder med säkringsstorlek 80 A-200 A och för redan befintliga effektkunder. Den nya tariffen är baserad på faktisk användning av elnätet vilket ger er som kund större möjligheter att påverka era kostnader genom energibesparande åtgärder. Läs mer om vår nya tariff här >>

Nya Tidningen El!

Vill du läsa det senaste numret digitalt så finns det här >>(PDF)

Mittenspalten

Ska du gräva…

Fälla träd, eller på annat sätt förändra marken där vi kan ha el- eller fjärrvärmeledningar? Beställ kabelutsättning på Ledningskollen.

För mer info, klicka här

Tidningen El!

Vill du läsa det senaste numret?
Klicka här