Lär dig mer om ditt abonnemang

Aktuellt

Nu kör vi på det vi distribuerar!

elbil_mindre
Vår mättekniker Niclas Ling är den som har fått äran att färdas i företagets första elbil. Sedan tidigare har vi en elhybrid (Toyota Prius) och en etanolbil (Renault Clio) i vår miljöfordonspark. Den Renault Kangoo som Niclas kör använder el som enda drivmedel. Mellan 8 mil och 12,5 mil räknar leverantören med att bilen ska kunna åka innan det är dags att fylla på med mer el. Anledningen till att någon exakt körsträcka är svår att ange är att elanvändningen beror på olika faktorer som hur man kör, var du kör (stad eller landsväg) och vilken hastighet man kör i. Samma faktorer som påverkar bränsleanvändningen i en vanligt bil alltså!

Ny elnätstariff klar för 2015

Nu är den nya elnätstariffen klar. Den börjar att gälla den 1 januari 2015 och gäller tills vidare. Vill du läsa hur förändringen påverkar dig kan du läsa mer här >>

Anbudsförfrågan lokalnätsanslutning Sättravallens vindkraftspark ute nu!

Alla anbud ska vara inkomna senast den 12 januari 2015. Förfrågan erhålls genom kommunens hemsida för aktuella upphandlingar.

Mittenspalten

Ska du gräva…

Fälla träd, eller på annat sätt förändra marken där vi kan ha el- eller fjärrvärmeledningar? Beställ kabelutsättning på Ledningskollen.

För mer info, klicka här

Tidningen El!

Vill du läsa det senaste numret?
Klicka här