Aktuellt

Snart är det dags!

Inom kort kommer vi att lansera en ny, förbättrad hemsida. Tanken med den nya hemsidan är att det ska bli enklare för dig att hitta rätt information snabbt. Den blir också mer interaktiv på så sätt att du som är kund eller vill bli kund hos oss kommer att kunna utföra dina ärenden direkt på webben.

Håll utkik!

Ny anvisningsleverantör från och med den 1 januari 2017!

Kristinehamns Elnät AB har tecknat avtal med Kristinehamns Energi AB om anvisningsleverans av el i sitt nätområde fr o m den 1 januari 2017. Det innebär att de kunder som, i samband med flytt, inte aktivt tecknar ett avtal med ett elhandelsföretag automatiskt får Kristinehamns Energi AB som elleverantör. Tidigare anvisningsleverantör var Göta Energi AB. Förändringen är ett led i Kristinehamns Elnät ABs ambition att stärka den lokala förankringen.

Bytet berör alltså bara dig som flyttar in på en anläggning i vårt nätområde, inte dig som har pågående abonnemang. Du som har gjort ett avtal med ett annat elhandelsföretag i samband med din flytt berörs inte heller av bytet av anvisningsleverantör.

Läs mer om vad det innebär att vara kund med anvisat pris >>

Höjd energiskatt på el från årsskiftet!

Riksdagen har beslutat att höja energiskatten på el med 0,3 öre/kWh till 29,5 öre/kWh exklusive moms (36,88 öre/kWh inklusive moms).

Den lägre energiskatten på el i vissa kommuner i norra Sverige, glesbygdsskatt, höjs med 0,6 öre/kWh exklusive moms (24,88 öre/kWh inklusive moms). Rätt till glesbygdsskatten har konsumenter och företag inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna.

Nytt från den 1 januari 2017 är att mot företag som bedriver tillverkning och tidigare haft reducerad energiskatt skall energiskatt på el tas ut med bara en skattesats, normalskatten på 29,5 öre/kWh exklusive moms. Lägre energiskatt fås genom avdrag i deklarationen eller ansökan om återbetalning från Skatteverket. Detta betyder att verksamheter som tidigare haft lägre energiskatt på el, exempelvis tillverkande industri, datahallar, växthusodling och fartyg i hamn skall betala full energiskatt, även om företaget är etablerat i någon av lågskattekommunerna.

Mittenspalten

Teckna elavtal

flyttanmälan hus shadow

Ska du gräva

Fälla träd, eller på annat sätt förändra marken där vi kan ha elledningar? Beställ kabelutsättning på Ledningskollen.

ledningskollen

För mer info, klicka här